ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.


Kontakt


  • +48 14 64 44 600
    zbud@zbud.com.pl

  • +48 14 64 44 650
    +48 14 64 44 602

Konto bankowe:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO I O. w Tarnowie 46 1240 1910 1111 0000 0898 6517
Raiffeisen Bank Polska S.A. 96 1750 1048 0000 0000 0250 6777
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000152311
Kapitał zakładowy: 748 000,00
NIP: 871-15-78-890
REGON: 851 760 657
BDO: 000038210