ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION   in
Logo ZBUD
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.

PARK MASZYNOWY

Park Maszynowy

LP NAZWA TYP PARAMETRY ILOŚĆ UWAGI
1. Wytaczarka CNC  TOS    

 

 

 

 

2. Wytaczarka CNC TOS    

 

 

 

 

3. Wytaczarka CNC    

 

4. Wytaczarka TOS 110    

 

 

 

 

5. Wytczarka TOS 130    

 

 

 

 

6. Wypalarka      

 

 

 

7. Wytaczarka UNION X=18 000
Y=2 300
Z=1 500
1

Dwie kolumny na wspólnym łożu.

8. Wytaczarka STANKO X=6 000
Y=3 500
Z=1 500
1

 

Do obróbki pierścieni i rur o średnicy do 4m.

9.  Wytaczarka DEFUM X=12 000
Y=1 600
Z=1 000
1

 

10. Wytaczarka GRAFFENSTANDEN X=4 000
Y=1 200
Z=1 000
1

 

11.

Wytaczarka TOS X=1 600
Y=1 200
Z=1 000
2

 

12. Walec do rur - L=2000 x 20mm 1

 

13. Tokarka CNC L=2000 x 20

 

14. Frezarka CNC X=1500
Y = 500
15

 

15. Prasa Krawędziowa MENGELE L=5000 x 20mm 1

 

16. Wypalarka dwupalnikowa
Sterowana numerycznie
ECKERT CNC 3 000 x 14 000 3

 

17. Wiertarka stołowa,
Wiertarka Słupowa
Wiertarka promieniowa
- Rmax = 1500 15

 

18. Piła taśmowa - 700 x 500 3

 

19. Frezarka obwiedniowa - Dmax = 715