ZBUD - FINAL LIFTING SOLUTION           in English | русский язык | Deustch
Logo ZBUD ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.


W celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów, uruchomiliśmy nowoczesne Centrum Hydrauliki Siłowej. Pracownicy centrum Hydrauliki Siłowej posiadają certyfikaty światowych firm hydraulicznych Gates, Parker, GS Hydro etc. Przeprowadzamy testy ciśnieniowe, badamy czystość oleju, wykonujemy kompletne instalacje hydrauliczne urządzeń oraz przeprowadzamy ich testy.


Modernizacje

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji urządzeń. W ramach modernizacji wykonujemy:

 

  • zabudowy sterowań bezprzewodowych urządzeń
  • zmiany sposobów napędu urządzeń – zabudowy mechanizmów z zasilaniem poprze przemiennik częstotliwości
  • zabudowy kabin sterowniczych
  • kompleksowe zmiany układów sterujących i zasilających urządzenie
  • zabudowy systemów antykolizyjnych i sygnalizacyjnych

 

Zapewniamy konsultacje i doradztwo na etapie planowania modernizacji, opracowanie projektu i zatwierdzenie dokumentacji modernizacyjnej w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, wykonanie zmian w urządzeniu, przesłanie niezbędnej dokumentacji do UDT oraz uczestnictwo w badaniach po modernizacyjnych.